Cốc giác hơi Take a Breath - Freihaut Vietnam

Cốc giác hơi Take a Breath

Rubber cupping Take a Breath

Mã sản phẩm: FRP621

Công dụng:

– Tác dụng thư giãn và thanh lọc.
– Lưu lượng máu trong các sợi collagen và elastin được cải thiện,
– Quá trình trao đổi chất của tế bào được kích hoạt và hệ thống miễn dịch được tăng cường.

Liên hệ

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu. Dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn
càng sớm càng tốt, cung cấp cho bạn những thông tin chuyên biệt mà bạn có thể cần.

  Họ và tên...

  Công việc...

  Email...

  Số điện thoại...

  Chọn một tùy chọn ...

  Ghi chú...